งานราชการ

งานราชการ ได้แก่ เปิดสอบงานราชการ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานลูกจ้างชั่วคราว เปิดสอบงานอัตราจ้าง

เส้นทางของการเป็นข้าราชการ ความฝันของหลายๆคน ที่เป็นการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานข้าราชการพลเรือนหลากหลายตำแหน่ง โดยผ่านการสอบ ก.พ.ที่ใกล้เข้ามาถึง ซึ่งวันนี้พี่บัสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับ “อาชีพข้าราชการ” ในแต่ละตำแหน่งว่ามีอะไรบ้าง 

โดยอาชีพข้าราชการมีหลากหลายสายงานมากกว่าที่หลายคนรู้จักอย่างแน่นอน ซึ่งทางส่วนราชการจะพิจารณาจากการสอบ ก.พ. และวุฒิการศึกษา ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามกับตำแหน่งหรือไม่ ประเภทของข้าราชการมีอะไรบ้างและข้าราชการแต่ละประเภททำงานในองค์กรไหนของราชการ จากบทความนี้กันครับ

อาชีพข้าราชการ คืออะไร

ลำดับแรกเรามารู้จักกับความหมายของอาชีพข้าราชการเป็นลำดับแรกก่อนนะครับ ซึ่งบุคคลที่ทำงานใน “อาชีพข้าราชการ” คือ บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในหน่วยงานของรัฐ และรับเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีที่รัฐบาลเก็บมาจากประชาชน ซึ่งอาชีพข้าราชการเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โดยเส้นทางการเป็นข้าราชการสามารถทำได้อยู่ 2 วิธีหลักๆ คือ

  1. การคัดเลือก เป็นการเข้ารับการทำงานในอาชีพข้าราชการแบบไม่ต้องสอบ เช่น กรณีเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่สำเร็จได้ยากหรือเป็นผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเป็นต้น
  2. การสอบแข่งขัน นั่นก็คือการสอบ ก.พ. นั่นเอง โดยเป็นการสอบของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (OCSC) ที่คัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการให้ตรงตามกับคุณสมบัติที่ทางสำนักงานข้าราชการพลเรือนกำหนด ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของข้าราชการได้ 16 กลุ่มครับ

ลำดับต่อไปเราจะมารู้จักว่าอาชีพข้าราชการมีอะไรบ้าง ซึ่งในสายงานข้าราชการมีหลากหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงวุฒิที่จบมา รวมกับการสอบของ ก.พ. หรือการสอบข้าราชการเพื่อเป็นตัวแบ่งสายงานนั่นเองครับ