วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
spot_img
หน้าแรกข่าวเด่นวันนี้เปิดสอบท้องถิ่น รวม 81 ตำแหน่ง สอบท้องถิ่น ประจำปี 2566

เปิดสอบท้องถิ่น รวม 81 ตำแหน่ง สอบท้องถิ่น ประจำปี 2566

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


เปิดสอบท้องถิ่น รวม 81 ตำแหน่ง สอบท้องถิ่น ประจำปี 2566

เรียบเรียงโดยครูต้นไผ่ดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เปิดสอบท้องถิ่น รวม 81 ตำแหน่ง สอบท้องถิ่น ประจำปี 2566

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุมคณะอนุกรรมการ กถ ซึ่งเป็นอนุที่ดูแลด้านมาตรฐานของงานรายงานบุคคลท้องถิ่นและเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมอนุโครงสร้างของ อบตเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างอบต มีการพิจารณาเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับเรื่องการสอบแข่งขัน เกณฑ์ในการสอบที่มีการพิจารณาการก็คือที่ส่วนกลาง ดำเนินการโดยคณะกรรมการ กสถ โดยการสอบครั้งนี้จะแตกต่างจากการสอบครั้งที่ผ่านๆมาก็คือมีการสอบทั้ง 3 ภาคต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็คือได้ไม่ต่ำกว่า 60% ของ แต่ละภาค ก็คือภาค ก ต้องผ่านอย่างน้อย 60% ภาค ข ผ่านอย่างน้อย 60% ภาค ค ผ่านอย่างน้อย 60% ที่สำคัญในภาค ก ต้องผ่านวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50% ด้วย สมมุติในภาค ก มี 100 ข้อมีภาษาอังกฤษ 20 ข้อ ต้องตอบคำถามภาษาอังกฤษถูกไม่น้อยกว่า 10 ข้อถึงจะผ่านภาค ก เช่น บางคนสอบภาค ก ได้มา 80 คะแนนแต่ว่าภาษาอังกฤษ 20 ข้อผ่านแค่ 9 ข้อก็ไม่ได้ไปต่อ ครับภาค ข ที่สำคัญในครั้งนี้ คนที่สอบผ่านภาค ก คณะกรรมการก็จะออกใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ให้ สามารถเอาไปใช้สอบสมัครสอบในการสอบครั้งหน้าโดยไม่ต้องไปสอบภาค ก ในการสอบ ภาค ก ต้องสอบผ่าน 60% ของ 100 ข้อแล้วผ่านภาษาอังกฤษถามมาน้อยกว่า 50% ในจำนวนข้อที่ออกในภาค ก และเมื่อผ่านภาค ก จะไม่เอาคะแนนภาค ก ไปคิด นั่นก็หมายความว่าใครที่สอบผ่านภาคกเสร็จ ก็ ออกใบรับรองให้ และไปสอบภาค ข กับภาค ค ถ้าคะแนนที่จะเป็นตัวเรียงลำดับว่าใครสอบผ่านและได้บรรจุก็คือ ภาค ข กับภาค ค  ภาค ก แค่ สอบผ่านมาตรฐาน 60%  อันนี้คือสาระสำคัญที่ผมนำมาเรียนให้พวกเราได้ทราบจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการนัดประชุมกันในต้นเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะมีการณประชุมคณะกรรมการ กสถ.เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันนะครับตามกติกาที่กองกลางอ่ากำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับในปลายเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท้องถิ่นที่เป็นลูกจ้างอยู่เป็นพนักงานจ้างอยู่หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมาสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมไว้ให้พร้อมนะครับ

รวม 81 ตำแหน่ง “สอบท้องถิ่น” ประจำปี 2566

สำหรับการสอบท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 ทั้งหมด 81 ตำแหน่ง 4,046 อัตตรา แบ่งสายอาชีพออกเป็น 3 สาย ได้แก่ ทั่วไป, วิชาการ และ ครู (กลุ่มวิชา) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานทั่วไป สอบท้องถิ่น 2566

 1. เจ้าพนักงานการเกษตร
 2. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 5. สัตวแพทย์
 6. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 7. นายช่างเขียนแบบ
 8. นายช่างผังเมือง
 9. นายช่างโยธา
 10. นายช่างสำรวจ
 11. เจ้าพนักงานประปา
 12. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 14. เจ้าพนักงานพัสดุ
 15. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 16. นายช่างเครื่องกล
 17. เจ้าพนักงานทะเบียน
 18. เจ้าพนักงานเทศกิจ
 19. นายช่างไฟฟ้า
 20. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 21. นายช่างศิลป์

ตำแหน่งงานวิชาการ สอบท้องถิ่น 2566

 1. นักวิชาการพัสดุ
 2. นักสังคมสงเคราะห์
 3. นายสัตวแพทย์
 4. วิศวกรโยธา
 5. สถาปนิก
 6. บรรณารักษ์
 7. นักวิชาการคลัง
 8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 9. นักสันทนาการ
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี
 11. นิติกร
 12. นักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่งงานครู (กลุ่มวิชา) สอบท้องถิ่น 2566

 1. วัดผลและประเมินผล
 2. คหกรรม
 3. บรรณารักษ์
 4. ศิลปะ
 5. นาฏศิลป์
 6. ดนตรีไทย
 7. ดนตรีสากล
 8. ประถมศึกษา
 9. ภาษาจีน
 10. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 11. ครูผู้ดูแลเด็ก
 12. การศึกษษปฐมวัย
 13. ดนตรี

ตำแหน่งงานครู สังกัดโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. ครูผู้ดูแลเด็ก
 2. ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)
 3. ครูผู้ช่วย (พละศึกษา)
 4. ครูผู้ช่วย (ศูนย์เด็ก)

ตำแหน่งที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)

ทั่วไป

 1. เจ้าพนักงานธุรการ
 2. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

วิชาการ

 1. นักทรัพยากรบุคคล
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. นักจัดการงานทั่วไป
 4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 5. นักประชาสัมพันธ์
 6. นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 7. นักพัฒนาชุมชน
 8. นักจัดการงานเทศกิจ
 9. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 10. นักวิชาการิ่งแวดล้อม
 11. นักวิชาการศึกษา

ครู (กลุ่มวิชา)

 1. ภาษาไทย
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. คณิตศาสตร์
 4. วิทยาศาสตร์
 5. สังคมศึกษา
 6. พลศึกษา
 7. คอมพิวเตอร์

อัปเดทตำแหน่งว่างเปิดสอบท้องถิ่น66 จังหวัดยะลา และตรัง รวม 81ตำเเหน่ง 4046 อัตรา ทั่วประเทศลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ขอบคุณแหล่งที่มา : สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

โพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!

- Advertisment -
Google search engine

ข่าวยอดนิยม

ความเห็นล่าสุด