ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

0
172

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้ ครูต้นไผ่ดอทคอม ขอนำเสนอ ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

รายละเอียด

cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา โครงการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสําหรับครู cefr พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถ ภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา
ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา
ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา
ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

เบื้องต้น ตาม ก.ค.ศ. กำหนด เรื่องการลดเวลาขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ที่คุณครูใช้ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่ ก.ค.ศ. นั้น ชุดทดสอบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และต้องเป็นแบบทดสอบ Proficiency test 4 ทักษะ ที่ได้รับการรับรองจากคุรสภา แบบทดสอบที่ออกแบบเพื่อเป็นชุดฝึก เช่น Practice test/ Demo test ตามหน้าเว็บต่าง ๆ ที่จัดขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกฝนทักษะนั้น จึงไม่สามารถนำผลทดสอบในชุดแบบฝึก ไปใช้เพื่อลดเวลาในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

ทั้งนี้มาตรฐาน CEFR สามารถนำผล ไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะได้ถึง 1 ปี จะเหลือเพียง 3 ปี จาก 4 ปี ตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน cefr certificate เราจึงต้องพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จึงนำเว็บไซต์เพื่อนำมาฝึกการทำข้อสอบ CEFR พัฒนาตนเองก่อนสอบสนามจริง !!

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

มาตรฐาน CEFR สามารถนำผล ไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะได้ถึง 1 ปี จะเหลือเพียง 3 ปี จาก 4 ปี ตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR โครงการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสําหรับครู cefr พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถ ภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษ

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

CEFR คืออะไร
คือแนวทางในการอธิบายว่าคุณสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด โดยมีเกณฑ์การวัดะดับภาษามากมายที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ได้แก่ American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines (ACTFL) ,Canadian Language Benchmarks (CLB) และ Interagency Language Roundtable scale (ILR) อย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้ยึดติดกับแบบทดสอบภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นพิเศษ cefr test โครงการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสําหรับครู cefr พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถ ภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษ

CEFR คือมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการอธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาเยอรมัน หรือทักษะภาษาเอสโตเนียของคุณ (หากว่าคุณมีทักษะเหล่านี้) cefr test online free cefr test sample cefr cefr test online french cefr test german cefr test pdf

ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู – ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง วันที่ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้มีระดับ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้ – ทดลองสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยระบบ Virtual Exam ของ EF SET ดูก่อน เพื่อพัฒนาตนเองก่อนการสอบจริง แบบทดสอบออนไลน์ cefr test

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

จุดกำเนิดของ CEFR
CEFR ได้รับการตั้งขึ้นโดยสภายุโรปในปี 1990 ให้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอนภาษาทุกประเทศในยุโรป สภายุโรปต้องการปรับปรุงแนวทางสำหรับลูกจ้างและสถาบันการศึกษาที่ต้องการประเมินความเชี่ยวชาญทางภาษาของผู้สมัคร เกณฑ์ที่กำหนดนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสอนและการประเมิน

CEFR ไม่ได้เชื่อมโยงหรือยึดตามแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งเป็นพิเศษ หากแต่เป็นการกำหนดทักษะที่สามารถทำได้โดยการใช้ภาษาต่างประเทศที่ระดับความเชี่ยวชาญใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งในทักษะที่ระดับ B1 สามารถทำได้คือ “สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยหรือความสนใจของตัวบุคคล” ผู้ที่สอนภาษาต่างประเทศสามารถใช้รายการทักษะที่ต้องทำได้เหล่านี้ในการประเมินและออกแบบบทเรียนเพื่อค้นหาช่องโหว่ของความรู้ทางภาษาสำหรับผู้เรียน โครงการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสําหรับครู cefr พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถ ภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษ

ทดสอบออนไลน์ โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ cefr test ฝึกทำแบบทดสอบ CEFR และ EF SET มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา

ลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบ


เชิญเข้าร่วมกลุ่มอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี คลิกที่นี่

เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงผู้ช่วยกระจายข่าว มิใช่ผู้จัดอบรมแต่อย่างใด

เข้าร่วมกลุ่มอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสาร และสื่อต่างๆ ได้ที่


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.efset.org/th/


ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!