แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย โรงเรียนบ้านหนองเต่า

0
470

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย โรงเรียนบ้านหนองเต่า

แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย โรงเรียนบ้านหนองเต่า


รายละเอียด รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู

หลักการและเหตุผล

ครู  คือปูชนียบุคคลทีไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้เป็น“ ศิษย์” ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด้วยการกราบไหว้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได้อีกทางสิ่งหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู  เป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา พิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณี    และวัฒนธรรมประจำชาติ ที่แสดงออกเป็นรูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามที่ประพฤติปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   

วัตถุประสงค์

1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา

3. เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

4. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

5. เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านพิธีการตามขั้นตอนการศึกษาวิชาศิลปะพิธีไหว้ครูเป็นพิธี

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ

       (1) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม                                                

เชิงคุณภาพ

       (1)  ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนมีความสำนึกถึงความดีงามของครู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนเกิดความตระหนัก และสำนึกในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการเป็น“ศิษย์มีครู”


รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม วันไหว้ครู

เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : โรงเรียนบ้านหนองเต่า

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!