ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
183

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ให้กับนักเรียน ตามบริบทของห้องเรียน ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายละเอียด คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียน ไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ และมีความรู้
ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับชั้น สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำและความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนคำศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวลของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง พิจารณาจัดทำเอกสาร “คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำเอกสารเล่มนี้ที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ช่วยกันจัดทำเอกสารฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาใช้เป็กรอบแนวทาง ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คู่มือฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หมวด คือ

  1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 155 คำ
  2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 159 คำ
  3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คำ
  4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 258 คำ
  5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 254 คำ
  6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 253 คำ
  7. ภาคผนวก
    ทั้งนี้คำศัพท์ทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นควรรู้เท่านั้น โดยในแต่ละระดับชั้นได้ระบุประเภทคำศัพท์และความหมายไว้ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป

ตัวอย่างไฟล์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา


เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!