แจกปกฟรี แก้ไขได้ ชุด หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย ห้องสื่อครูชัย PowerPoint Templates

0
274

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

แจกปกฟรี แก้ไขได้ ชุด หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย ห้องสื่อครูชัย PowerPoint Templates

แจกปกฟรี แก้ไขได้ ชุด หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย ห้องสื่อครูชัย PowerPoint Templates


รายละเอียด ครูผู้ช่วยคือ

ครูผู้ช่วยคือ อะไร? ทำไมต้องเรียกว่าครูผู้ช่วย

น้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ หรือใครหลายๆ คนเคยสงสัยกันไหมคะว่า “ครูผู้ช่วยคือ อะไร?” ใช่ครูจริงๆหรือเปล่า? เป็นข้าราชการไหม?ทำไมถึงต้องมีคำว่า “ผู้ช่วย” ถ้าไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับผู้คนในวงการศึกษาหรือแม้กระทั่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการศึกษา ก็คงจะงงกันใช่หรือเปล่าคะทำไมไม่เรียกครูเฉยๆ ทำไมต้องเป็นครูผู้ช่วย วันนี้พี่มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากให้น้องๆหรือผู้ที่กำลังมึนงงนั้น ได้อ๋อกันค่ะ

ความเป็นมาของคำว่าครูผู้ช่วย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้บังคับใช้มีผลทำให้ตำแหน่งที่เราคุ้นเคยไม่มีอีกต่อไป เช่น  อ.1 ระดับ 3  อ.2 ระดับ 7  อ.3 ระดับ 8  ในปัจจุบันจะมีเพียงตำแหน่ง  2 ตำแหน่งค่ะ  คือ ครูผู้ช่วย กับ ครู แล้วก็ชื่อวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะมีชื่อเรียกว่า ครูผู้ช่วยค่ะ พี่เคยมีคนถามว่าครูผู้ช่วยคือ อะไร เป็นครูจริงๆ  หรือเปล่าครูผู้ช่วยคือ ครูจริงๆ นี่แหละค่ะ ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สำหรับการบรรจุครั้งแรก จะได้ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” และจะต้องได้รับการประเมินในตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างเข้ม เป็นระยะเวลา 2 ปี จำนวนปีละ 2 ครั้ง แบ่งช่วงของการประเมินครูผู้ช่วยออกเป็นประเมินทุกๆ 6 เดือน รวมทั้งสิ้นของการเป็นครูผู้ช่วยจะมีการประเมินอย่างเข้มทั้งหมดคือ 4 ครั้ง นั่นเองที่สำคัญในปัจจุบันนี้ ถ้าเราพ้นการประเมินครูผู้ช่วยแล้วนั่น ครูผู้ช่วยคือครูที่จะมีสิทธิ์ในการเขียนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นได้ค่ะ ซึ่งระยะเวลาเร็วกว่าแต่ก่อนมาก เรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับพนักงานในบริษัททั่วไปก็จะเป็นช่วงทดลองงานก็ว่าได้ ถ้าผ่านช่วงการทดลองงานแล้วจะเป็นพนักงานเต็มตัวมีสิทธิ์ในการเขียนย้ายกลับภูมิลำเนาได้

การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยคือ อะไร?

สำหรับคำถามต่อไป ก็คงจะเป็นคำว่าประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ใช่ไหมคะ คำว่าเข้ม มันเข้มข้นมากแค่ไหน ก็คงจะขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆโดยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน(โดยตำแหน่ง) คือ ผู้บังคับบัญชาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

2. ครูพี่เลี้ยง คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำตลอดจนการประเมิน

3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา ที่ทางโรงเรียนเชิญให้มาเป็นคณะกรรมการประเมินค่ะ

ในหัวข้อการประเมินนั้น จะมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน ให้คณะกรรมการได้ประเมินตามแบบประเมิน การเตรียมความพร้อม และ พัฒนาอย่างเข้มในการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย

ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ด้าน คือ

1.ด้านการปฏิบัติตน

ประกอบด้วย วินัยและการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จิตวิญญาณความเป็นครู รวมไปถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

2.ด้านการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหาร จัดการขั้นเรียน การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา การใช้ภาษาและเทคโนโลยีซึ่งรูปแบบการนำเสนอจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดเลยค่ะ บางโรงเรียนอาจใช้ VTR ในการนำเสนอ การจัดทำบอร์ดแสดงผลงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

ซึ่งรูปแบบการนำเสนอจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดเลยค่ะ บางโรงเรียนอาจใช้ VTR ในการนำเสนอ การจัดทำบอร์ดแสดงผลงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

เป็นครูผู้ช่วยดีอย่างไร มีสวัสดิการสำหรับครูผู้ช่วยอะไรบ้าง

ในส่วนของเงินเดือนครูผู้ช่วยนั้นจะใช้ฐานเงินเดือนปกติของข้าราชการครูเลยค่ะ มีการเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ความก้าวหน้าในชีวิตข้าราชการครูถือว่า ไปได้ไกลมาก มีสิทธิ เจ็บป่วย รักษาพยาบาลฟรี พ่อ แม่ ตัวเรา ถ้ามีลูกใช้สิทธิได้ 3 คน เบิกค่าเทอมได้จนจบ ปริญญาตรี เลยค่ะ 

ถ้ามีแฟนเป็นข้าราชการเหมือนกันด้วยละก็จะใช้สิทธิ พ่อ 3 สิทธิ และ แม่ 3 สิทธิได้เลยค่ะ ปัจจุบันเจ็บป่วย ไปโรงพยาบาลจะได้รับการบริการที่สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไป เพียงแค่สแกนลายนิ้วมืออย่างเดียว และยังมี  สิทธิอื่นๆอีกมากมาย เช่น สิทธิการใช้วันลา สิทธิการรับ เงินบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น

เข้าใจกันแล้วใช่ไหมละคะว่า ครูผู้ช่วยคือ อะไร ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับใครที่กำลังวางแผน เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย แต่ยังกังวลเรื่องการสอบอยู่

  • ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ทั่วไป ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะ  คณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่ได้จบสายวิทย์-คณิต
  • วิชาภาษาอังกฤษที่ต้องเข้าใจเรื่องการสื่อสาร การอ่านที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย และยังรวมไปถึงการเขียนภาอังกฤษ ที่ต้องแม่นไวยกรณ์ระดับดีจึงจะสามารถวิเคราะห์ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของระเบียบหรือหลักการทางราชการอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะสร้างความกังวลใจให้กับทุกๆ คนอย่างมาก 

ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องพร้อมมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เรามีโอกาสสอบผ่าน จนได้รับคัดเลือกและเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

ตัวอย่างไฟล์ หน้าปก ครูผู้ช่วยเปลี่ยนสีได้ ปกคั้น สันแฟ้ม ครบ


เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : ห้องสื่อครูชัย PowerPoint Templates

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!