ดาวน์โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

0
497

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทาง ในการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษา ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

ดาวน์โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์


รายละเอียด หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐)  และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าม่วง พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

        สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗)  ฉบับนี้ ประกอบด้วย ความสำคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี คำอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗) ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ

ตัวอย่างไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษา ปี2567 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!