ดาวน์โหลดฟรี รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย วิจัย โครงงาน นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

0
80

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลดฟรี รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย วิจัย โครงงาน นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดฟรี รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย โครงการวิทยาศาสตร์


รายละเอียด รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่อง “โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาวิธีทำโลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง จากส่วนผสมสมุนไพรต่างชนิดกัน 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่ยุงของโลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างชนิดกัน โดยนำสารสร้างเนื้อครีม สารกักเก็บความชุ่มชื้น กลีเซอรีนเหลว เทลงโถแก้ว จากนั้นเทน้ำสมุนไพรแต่ละชนิด ลงในโถแก้ว คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีม แล้วเติมสารกันเสีย (ไม่ระคายเคืองผิว) บรรจุส่วนผสมใส่หลอดบรรจุโลชั่น ก็
จะได้โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง
จากการทดลองทำโลชั่นสมุนไพรไล่ยุง โดยใช้สมุนไพรดังนี้ไพล ตะไคร้หอม มะกรูด ได้ผลและสรุปได้ว่า โลชั่นสมุนไพรไล่ยุงมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงต่างกัน โดยเรียงลำดับจากมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงมาก ไปหามีประสิทธิภาพในการไล่ยุงน้อย ตามลำดับดังนี้ โลชั่นสมุนไพรไล่ยุงตะไคร้หอม โลชั่นสมุนไพรไล่ยุงไพลโลชั่นสมุนไพรไล่ยุงมะกรูด

ที่มาและความสำคัญ
ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังคงแพร่ระบาดโดยเฉพาะในฤดูฝน แต่หลายคนมักไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้กันมากเท่าที่ควรเพราะเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์กำจัดยุงหลากหลายรูปแบบสำเร็จรูปอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น สเปรย์ไล่ยุง ครีมทากันยุงหรือ ยาจุดกันยุง แต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้มีสารเคมีที่อาจมีผลต่อร่างกายหรือผิวหนังของเรา มีกลิ่นที่ฉุน และเป็นอันตรายต่อการสูดดมหรือการสัมผัส ซึ่งยังมีอีกทางหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถกำจัดยุงได้ นั้นก็คือ สมุนไพรไล่ยุง ที่ทำมาจากสมุนไพรที่หาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น ตะไคร้ มะนาว ใบมะกรูด ก็สามารถไล่ยุงได้และไม่เป็นอันตรายต่อการสัมผัสและสุดดมอีกด้วยเนื่องจากยุงมีอยู่ทุกที่ทุกแห่ง จึงอาจก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ เราจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เมื่อสัมผัสต่อร่างกายหรือมีกลิ่นฉุน แล้วจะไม่สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเราได้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการจัดทำเทียน โลชั่นหอมกันยุงขึ้นมา ทั้งนี้เราได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำโลชั่นหอมกันยุงโดยการใช้สมุนไพรรอบตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทำเนื่องจากสามารถหาได้ตามทั่วไป
ดังนั้นคณะผู้จัดทำมีจุดประสงค์จัดทำโลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ขึ้นมาโดยใช้สมุนไพรที่อยู่รอบตัวและหาได้ง่ายมาทำ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพร โดยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและลดการสัมผัสต่อผิวหนังของเราได้ดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาวิธีทำโลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง จากส่วนผสมสมุนไพรต่างชนิดกัน
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่ยุงของโลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างชนิดกัน
  สมมติฐาน
 3. โลชั่นหอมที่มีส่วนผสมสมุนไพรต่างชนิดกัน ป้องยุงได้แตกต่างกัน
 4. โลชั่นหอมที่มีส่วนผสมสมุนไพรในความเข้มข้นต่างกัน ป้องกันยุงได้แตกต่างกัน
  ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
  ตัวแปรต้น ชนิดและความเข้มข้นของสมุนไพรที่กันยุงได้
  ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพในการกันยุงของโลชั่นสมุนไพร
  ตัวแปรควบคุม 1. ปริมาณสารที่เป็นส่วนผสมโลชั่น
 5. ช่วงเวลาในการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพกันยุง
  ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันยุงของโลชั่นสมุนไพรที่มีส่วนผสมสมุนไพร 4 ชนิดคือ ผิวมะกรูด ไพล ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส โดยศึกษาส่วนผสมของสมุนไพร 2 ระดับความเข้มข้น
  ส่วนของสมุนไพรที่ใช้คือ
  มะกรูด ใช้ผิวของมะกรูด
  ไพล ใช้เหง้า
  ตะไคร้หอม ใช้ใบ
  ยูคาลิปตัส ใช้ใบ
  นิยามศัพท์เฉพาะ
  สมุนไพร คือพืชสบู่ที่ทำขึ้นโดยใช้ส่วนผสมที่คิดขึ้นเอง มีสมุนไพรที่ใช้คือมะกรูดน้ำมะกรูด คือของเหลาวที่บีบออกมาจากผลมะกรูดที่แก่จัดผิวมะกรูดคือ เปลือกด้านนอกที่ซอยเป็นชิ้นบางๆและเล็กๆ
  ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
 6. ได้โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง สำหรับไล่ยุง
 7. ได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 8. ได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ซึ่งมีมากในท้องถิ่น

ตัวอย่างไฟล์ รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : วิจัย โครงงาน นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!